A gravitációs hullámok és a LIGO

Bespirálozó kettősrendszerek gravitációs hullámai


Két egymás körül keringő és (balról jobbra haladva) az összeolvadáshoz egyre közelebb lévő neutroncsillag, illetve a keltett gravitációs hullámok
ábrázolása. [Kép: NASA/CXC/GSFC/T.Strohmayer]

Binary Inspiral Pregression

Ezek a jelek a rövidesen egybeolvadó kettősrendszerek életének végső szakaszában keletkeznek. Az ilyen rendszerek általában két neutroncsillagból, két fekete lyukból, vagy egy neutroncsillagból és egy fekete lyukból állnak. Ezek egymás körül keringenek, és pályájuk annyira közel került egymáshoz, hogy a két test hamarosan egybeolvad. Mozgásuk során a két test távolsága egyre csökken, sebessége pedig nő, ugyanúgy, ahogy egy pörgő műkorcsolyázó sebessége is megnő, ha széttárt karjait behúzza. Ezért ezeknek a gravitációs hullámoknak a frekvenciája az egybeolvadás pillanatáig folyamatosan nő. Hangjuk egy rövid emelkedő füttyhöz hasonlít, mivel a rendsze keringési frekvenciája emelkedik (a frekvencia növekedése a hangmagasság növekedésének felel meg).

Hallgass meg egy példát a bespirálozó jelekre itt!

Példa egy bespirálozó kettősrendszer keltette gravitációshullám-jelre [Kép: A. Stuver/LIGO]
Példa bespirálozó kettősrendszerből eredő jel hullámformájára


» Következő:  Kitörésszerű gravitációs hullámok

Find us on Facebook    Follow us on Twitter    Follow us on YouTube    Follow us on Instagram