Nemzetközi együttműködés egy új tudományos küldetésért:
a gravitációshullám-csillagászatért

Az LSC-ről

A LIGO Tudományos Együttműködés (LIGO Scientific Collaboration, LSC) egy kutatócsoport, melynek célja a gravitációs hullámok első közvetlen észlelése, és segítségükkel a gravitáció fizikai alapjainak feltárása. További cél a gravitációshullám-kutatás mint új tudományterület előbbre vitele, a csillagászati felfedezések eszközeként. Ennek érdekében az LSC a gravitációs hullámok észlelési lehetőségeit, illetve az erre szolgáló technológiák fejlesztési lehetőségeit kutatja. Ennek keretében gravitációshullám-detektorokat fejleszt, épít és üzemeltet.

Kik vagyunk?

Az LSC az Egyesült Államokban (Hanford, Washington állam és Livingston, Louisiana állam) található LIGO Obszervatóriumhoz, valamint a németországi Hannoverben található GEO600 detektornhoz kapcsolódóan folytat tudományos tevékenységet. Az együttműködés három fő kutatási területtel foglalkozik: a LIGO és GEO adatok elemzése - melynek célja asztrofizikai forrásokból származó gravitációs hullámok észlelése -, a detektorok működtetése és jellemzése, valamint új nagy méretű gravitációshullám-detektorok fejlesztése. A résztvevő egyetemek listája.

Csatlakozás az LSC-hez

A LIGO Scientific Collaboration együttműködéshez csatlakozni szándékozó intézményeknek az LSC szóvivőjével kell kapcsolatba lépniük. A tagjelöltek együttműködési megállapodást készítenek elő mind a LIGO Laboratóriummal, mind az LSC-vel, ezt követően egy LSC gyűlésen előterjesztik együttműködési programjavaslatukat. A belépést az LSC tanácsa szavazás útján, kétharmados többséggel fogadja el.

Az LSC elkötelezett a munkahelyi sokszínűség mellett

A LIGO Tudományos Együttműködés tagjaiként fontosnak tartjuk a kutatást és a tudományt gazdagító sokszínűséget. Vállaljuk, hogy nyitott és befogadó környezetet biztosítunk a tehetséges egyéneknek, nem teszünk megkülönböztetést fogyatékosság, faji és etnikai származás, nem, szexuális beállítottság, szociális háttér és vallás vagy meggyőződés alapján; valamint támogatjuk tagjaink szakmai fejlődését.

Erőfeszítéseket teszünk annak érdekében, hogy növeljük az LSC-ben aktívan résztvevő nők és az alulreprezentált kisebbségekhez tartozók számát, valamint a női, illetve alulreprezentált kisebbséghez tartozó kutatók és mérnökök toborzása, mentorálása, megtartása és előremenetele érdekében, növelve a kutatáshoz való hozzájárulásukat. Az LSC együttműködés egésze igyekszik befogadó, a sokszínűséget értékelő és tiszteletben tartó szakmai légkört teremteni.

A LIGO obszervatórium

A Lézer Interferométer Gravitációshullám-Obszervatórium (LIGO) két egymástól távol elhelyezkedő létesítményből áll — ezek az amerikai Hanfordban (Washington állam) és Livingstonban (Louisiana állam) találhatók —, melyek együtt, egyetlen obszervatóriumként működnek. A LIGO-t a LIGO Laboratory, a California Institute of Technology (Caltech) és a Massachusetts Institute of Technology (MIT) konzorciuma üzemelteti. A National Science Foundation által finanszírozott LIGO nemzetközi erőforrást jelent mind a fizika, mind az asztrofizika számára.

LIGO kutatók a világban

A map of participating institutions

Kattints a képre az interaktív térkép megtekintéséhez, ahol a LIGO Scientific Collaboration-ban részvevő kutató intézmények láthatók. A térkép forrása zeemaps.com


(Frissítve 2017. októberében)

Teljes taglétszám: több, mint 1200
Összes tagintézmény száma: 108
Részvevő országok: 18
Alapítás éve: 1997
Küldetés:
  Gravitációs hullámok detektálása
  Gravitációs hullámok tanulmányozása a gravitáció mélyebb megértéséhez
  Gravitációs hullámok megfigyelésének felhasználása csillagászati felfedezések eszközeként
Kutatási területek:
  Gravitációs hullámok tulajdonságainak vizsgálata
  Detektorműködtetés és fejlesztés
  Jövőbeli nagy skálás detektorok fejlesztése
Finanszírozás: Public and private sources
Irányító testület: The Collaboration Council
Szóvivő: Dr. David H. Shoemaker, Massachusetts Institute of Technology
Szóvivő helyettes: Prof. Laura Cadonati, Georgia Institute of Technology