Társkísérletek és együttműködések

GEO600 kísérlet / együttműködés

A gravitációs hullámok észlelésére alakult brit-német együttműködés (GEO) a németországi Hannover mellett építette fel a 600 méteres karhosszúságú GEO600 detektort. Ezzel a GEO csatlakozott az asztrofizikai forrásokból származó gravitációs sugárzást kereső nemzetközi kutatáshoz, illetve a modern interferometriai és felfüggesztőrendszer-technológiák kifejlesztéséhez. A GEO és a LIGO csoport között létrejött együttműködési megállapodás lehetővé teszi a tagok számára a a GEO600 és a LIGO interferométerekből származó adatok együttes elemzését, ennek értelmében tehát a GEO600 összes tagja egyben a LIGO Scientific Collaboration-nek is tagja.

Virgo Collaboration / Európai Gravitációs Obszervatórium (EGO) konzorcium

A VIRGO Collaboration körülbelül 650 tudósból és mérnökből áll, akik főleg a CNRS és az INFN laboratóriumok, valamint az EGO munkatársai. A VIRGO Collaboration felelős a VIRGO gravitációshullám-antenna tudományos felhasználásáért. Az Európai Gravitációs Obszervatórium (EGO) konzorcium feladata a VIRGO gravitációshullám-antenna megépítése, üzembe helyezése és működtetése, valamint annak jelenlegi és jövőbeli fejlesztése.

KAGRA - A Kamioka gravitációshullám-teleszkóp

A KAGRA projekt célja a Japánban található Kamioka bányában felépíteni és üzemeltetni egy egyetlen létesítményből álló, 3 km bázisvonalú hűtött interferométert. A cél a gravitációs és hőmérsékleti zajok minimalizálása a föld alatti helyszín, illetve a kriogén hűtésű felfüggesztett optika révén, egyetlen, kilométeres bázisvonalú eszközben, a világon elsőként. A projekt a TAMA300 kísérlet továbbfejlesztése.

LISA - Lézer-interferométer Űrantenna

A LISA egy tervezett közös NASA/ESA küldetés, melynek keretében három műholdat állítanának Nap körüli pályára, a Földhöz képest húsz fokkal hátramaradva, úgy. A három eszköz egy szabályos háromszögnek megfelelő konfigurációt vesz majd fel, melynek oldalhosszúsága öt millió kilométer. A hosszú bázisvonal lehetővé teszi a kb. 10 mikrohertz és 100 millihertz közötti frekvenciasávba eső gravitációs hullámok észlelését. A műszerek világűrbe telepítése nem csak hosszabb bázisvonalat enged meg, hanem a szeizmikus zaj kiküszöbölését is, mely itt a Földön 1 Hz frekvencia alatt lehetetlenné teszi az észleléshez szükséges érzékenység elérését. 2015 decemberében elindult a LISA Pathfinder műszaki célú küldetés, mely a LISA-hoz nélkülözhetetlen technológiákat teszteli.

Nemzetközi Gravitációshullám-bizottság

A Nemzetközi Gravitációshullám-bizottság (Gravitational Wave International Committee - GWIC) 1997-ben alakult meg azzal a céllal, hogy elősegítse a nemzetközi együttműködést a jelentős gravitációshullám-észlelő létesítmények építése, működtetése és kiaknázása terén. A GWIC az International Union of Pure and Applied Physics (IUPAP) Részecske- és Nukleáris Asztrofizika és Gravitáció Nemzetközi Bizottságának albizottsága. A GWIC emellett kapcsolatban áll a Nemzetközi Általános Relativitáselméleti és Gravitációs Társasággal (International Society on General Relativity and Gravitation - ISGRG) is.

Find us on Facebook    Follow us on Twitter    Follow us on YouTube    Follow us on Instagram