Csatlakozás az LSC-hez

A LIGO Scientific Collaboration (LSC) egy független csoport, melynek célja a gravitációs hullámok észlelése, segítségükkel a gravitáció fizikai alapjainak kutatása, a gravitációs hullámok észlelésének fejlesztése. Mindez új egy eszközt fog adni a csillagászok kezébe. A LIGO Tudományos Együttműködés 1997-ben alakult meg, és jelenleg több mint 1300 kutató tagja a világ több mint 100 intézményében.

Az LSC egy nyitott együttműködés. Bárki, aki hozzá szeretne járulni a LIGO küldetéséhez, igényelheti az LSC-be való felvételét. Az LSC-hez csatlakozó csoportok az LSC összes tevékenységében részt vehetnek. Az LSC tagjaként a csoport hozzáférést nyer a LIGO adataihoz tudományos felhasználás céljára, részt vehet az együttműködés ülésein és a munkacsoportok találkozóin, más tudományos üléseken és a nyilvánosság előtt képviselheti az LSC-t, és képviseltetheti magát az együttműködés irányító szervében, az LSC tanácsában. Az LSC küldetéséhez meghatározott mértékben (a rendelkezésre álló kutatási idő 50%-a) hozzájáruló tagok jogosultak a szerzőségre az együttműködés összes tudományos cikkén.

Az LSC csoportok felé elvárás, hogy vegyenek részt a tudományos mérési kampányokban, biztosítsanak kutatókat, akik felügyelik az interferométerek működését a hanfordi és livingstoni obszervatóriumokban. A csoportoknak ezen kívül el kell készíteniük és meg kell kötniük egy együttműködési megállapodást a LIGO Laboratory-val és az LSC-vel, melyben felvázolják a csoport szerepét az LSC-ben, valamint a következő évre vonatkozó kutatási tervüket. Ezek a megállapodások és a kutatási tervek évente felülvizsgálatra kerülnek. Az LSC csoportok tagjai az LSC-vel kapcsolatos kutatási munkájukból születő publikációikat és előadásaikat belső bírálatra bocsátják, mielőtt eljuttatják a tudományos folyóiratokhoz illetve konferenciákra.

A LIGO Scientific Collaboration együttműködéshez csatlakozni szándékozó intézményeknek az LSC szóvivőjével kell kapcsolatba lépniük. A tagjelöltek együttműködési megállapodást készítenek elő mind a LIGO Laboratóriummal, mind az LSC-vel, ezt követően egy LSC gyűlésen előterjesztik együttműködési programjavaslatukat. A belépést az LSC tanácsa szavazás útján, kétharmados többséggel fogadja el.

Find us on Facebook    Follow us on Twitter    Follow us on YouTube    Follow us on Instagram